Uprawnienia dla kierowców

Dokładamy wszelkich starań, by każdy wykonywany przez nas kurs był dostosowany do potrzeb naszych Klientów. Wiemy, jak prowadzić efektywnie szkolenie. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra wykładowców oraz nowoczesne metody szkolenia sprawiają, że przeprowadzane przez nas szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród firm transportowych i kierowców indywidualnych.

Mamy na uwadze specyficzny zawód - Jesteśmy elastyczni - dopasowujemy się do każdego klienta

KURS HDS – Operator Żurawi Przeładunkowych

Operatorem żurawia może zostać każda osoba odpowiadająca określonym wymaganiom pod względem stanu zdrowia, wieku, wykształcenia oraz praktyki zawodowej. Osoby obsługujące żurawie powinny spełniać następujące warunki:

  •     ukończone 18 lat
  •     posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy
  •     ukończoną zasadniczą szkołę zawodową o kierunku mechanicznym lub elektrycznym oraz ukończoną co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego typu żurawi.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników kursu z:

  •     budową , działaniem i zadaniami eksploatacji żurawi,
  •     zapoznanie z warunkami dozoru technicznego urzadzeń,
  •     przygotowanie do praktycznej obsługi żurawi
  •     zapoznanie z zasadami BHP

KURS ADR - Przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu uprawniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Posiadanie uprawnień kursu podstawowego daje możliwość odbycia szkolenia specjalistycznego na przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach oraz przewóz materiałów wybuchowych.

Każdy kurs ADR w naszym Ośrodku cechuje się najwyższą jakością i profesjonalizmem świadczonych szkoleń. Dowodem na to jest stu procentowa zdawalność naszych kursantów na egzaminie państwowym.